Zwroty


Gwarantujemy prawo do zwrotu towaru – Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania lub odebrania towaru. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Black Hole Tomasz Dolewka, ul. Czereśniowa 11, 95-200 Pabianice, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: klejonka@black-hole.pl.

Klient jest zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt na wyżej podany adres. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Zwrócone zostaną również koszty przesyłki zgodnie z regulaminem sklepu.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy można odnaleźć w regulaminie sklepu internetowego.